Address
617 Harris street, Ultimo, NSW 2007
Phone
(02) 9299 1133

Q&A – Sự Phân Phối và Kế Hoạch Của Chương Trình Di Trú

COVID-19 có ảnh hưởng gì đến Chương Trình Di Trú? Chính phủ đang làm gì để đảm bảo hệ thống thị thực hỗ trợ đáp ứng COVID-19 và phục hồi nền kinh tế? Các hỏi đáp về sự phân phối và kế hoạch của chương trình di trú sẽ được giải đáp dưới đây.

1. COVID-19 có ảnh hưởng gì đến Chương Trình Di Trú? 

 • Chương Trình Di Trú sẽ tiếp tục đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế của Úc, sự thịnh vượng quốc gia và sự gắn kết xã hội.
 • Chính phủ Úc đang giám sát chặt chẽ các cơ sở di trú và thị thực để đảm bảo phù hợp với các biện pháp y tế công cộng, linh hoạt và không làm mất cơ hội việc làm cho người dân Úc, qua đó Chính phủ Úc có thể đối phó với những ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưởng sau phục hồi của COVID-19.
 • COVID-19 đã có những tác động đáng kể đến các hoạt động của Bộ Nội Vụ.
  • Những hạn chế về sức khỏe được thi hành ở Úc và nhiều quốc gia khác đã làm gián đoạn dịch vụ xử lý Visa của Bộ; và
  • Các lệnh cấm du lịch được thi hành trên toàn thế giới để quản lý những rủi ro về sức khỏe của những người di cư tạm thời và vĩnh viễn đến Úc.
 • Chương Trình Di Trú của Úc được thiết kế linh hoạt và đáp ứng với các hoàn cảnh thay đổi, chẳng hạn như COVID-19.
  • Các tác động của đại dịch đang diễn ra trên toàn thế giới, cả về mặt y tế, xã hội và kinh tế, sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến Chương Trình Di Trú Úc.
  • Chính sách di cư phải được hiệu chỉnh cẩn thận để cung cấp cơ hội việc làm cho người dân Úc, hỗ trợ các ngành công nghiệp quan trọng và phục hồi nền kinh tế Úc.
 • COVID-19 đã có tác động đáng kể đến Chương Trình Di Trú.
  • Chính phủ phải đảm bảo rằng các sự bố trí di trú sẽ hỗ trợ Úc phục hồi từ những tác động của COVID-19, và thông qua đó, những người dân Úc bị thất nghiệp do các tác động của COVID-19 cũng cần được ưu tiên.

2. COVID-19 đã có tác động gì đến Số liệu dân số thuần sau di cư và nhập cư (NOM-Net Overseas Migration)?

 • Việc đóng cửa Biên Giới đã ảnh hưởng đáng kể đến NOM.
  • So với số liệu NOM ghi nhận trong năm 2018 - 2019, NOM dự kiến sẽ giảm 30% trong năm 2019 - 2020 và thậm chí giản nhiều hơn trong năm 2020 - 2021.
 •  Chương Trình Di Trú có thể thay đổi để đáp ứng với các hoàn cảnh thay đổi.

3. Chính phủ đang làm gì để đảm bảo hệ thống thị thực hỗ trợ đáp ứng COVID-19 và phục hồi nền kinh tế?

 • Bảo vệ sức khỏe của người dân Úc trong đại dịch toàn cầu là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Úc. Biên Giới sẽ chỉ mở lại tại thời điểm an toàn, với tư vấn y tế và những sự sắp xếp an toàn tại Biên Giới.
 • Chương Trình Di Cư được hiệu chỉnh là một phần quan trọng trong quá trình phục hồi kinh tế của Úc và sẽ tạo ra công ăn việc làm và mang lại sự đầu tư để giúp đỡ Úc phục hồi từ COVID-19.
  • Di Trú sẽ là một phần quan trọng của sự phục hồi kinh tế Úc.
 • Đến nay, Chính Phủ đã thực hiện cam kết bảo vệ sức khỏe của người dân Úc, hỗ trợ các doanh nghiệp và việc làm, và đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm trong cuộc chiến chống COVID-19.
 • Bộ Trưởng Các quyền về Di trú, Quốc Tịch, Dịch vụ Di dân và Các Vấn Đề Đa Văn Hóa đã đưa ra một loạt các thông báo liên quan đến:
  • Người có thị thực tạm thời;
  • Các tùy chọn thị thực để hỗ trợ ngành nông nghiệp; và
  • Điều kiện làm việc cho thị thực du học.
 • Truy cập thông tin tại: https://covid19.homeaffairs.gov.au/staying-australia
 • Chính Phủ đang giám sát chặt chẽ các cơ sở di trú và thị thực để đảm bảo tiếp tục hỗ trợ các biện pháp y tế công cộng và các ngành công nghiệp quan trọng.
 • Chương trình nhập cư tay nghề cao sẽ giúp Úc phục hồi kinh tế từ COVID-19.

4. Khi nào Chính phủ sẽ công bố quy mô và thành phần cho Chương Trình Di Trú năm 2020 - 2021?

 • Trong giai đoạn phục hồi từ COVID-19, chính sách di cư sẽ là một phần chính trong sự phục hồi kinh tế của Úc.
 • Chính phủ Úc đang xem xét cách thức tốt nhất để định hình Chương Trình Di Trú nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ tạo việc làm trong giai đoạn phục hồi sau này.
  • Xem xét các điều kiện kinh tế ở Úc, kỹ năng cần thiết trong tương lai, những thay đổi trong thị trường lao động và các mục tiêu dân số của các Bang và Vùng Lãnh Thổ.
 • Cho đến khi có thông báo khác, Chương Trình Di Trú năm 2019 - 2020 hiện tại sẽ tiếp tục được giữ nguyên. Điều này có nghĩa là kế hoạch trần năm 2020 - 2021 sẽ được giữ lại 160,000 chỗ, mức được đặt cho Chương Trình Di Trú năm 2019-2020.
 • Điều này bao gồm:
  • 108,682 chỗ dành cho Dòng Thị thực Tay Nghề
  • 47,732 chỗ dành cho Dòng Thị thực Bảo Lãnh Gia Đình.
  • 236 chỗ dành cho Dòng Thị thực Chương Trình Đặc Biệt.
  • 3,350 chỗ dành cho Diện Thị thực Bảo Lãnh Con Cái.

5. Các Bang và Vùng Lãnh Thổ sẽ được trao bất kỳ đề cử nào trong Chương Trình Di Trú 2020 - 2021, hoặc các chương trình được đề cử kỹ năng của Bang/Lãnh Thổ và Chương Trình Đầu Tư và Đổi Mới Kinh Doanh đóng cửa vô thời hạn?

 • Các chương trình thị thực được chỉ định của Bang và Lãnh thổ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi kinh tế của Úc và tiếp tục là một phần của Chương Trình Di Trú.
 • Chính phủ Úc đang xem xét cách thức tốt nhất để định hình Chương Trình Di Trú trong tương lai nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ tạo việc làm.
  • Các Đề cử sẽ được cung cấp cho các Bang và Lãnh Thổ phù hợp với những cân nhắc này, trong các danh mục sau: 
   • Diện Định Cư Tay Nghề Có Bảo Lãnh (subclass 190).
   • Diện Tay Nghề Vùng Miền Chỉ Định được bảo lãnh bởi Chính Phủ Tiểu Bang hoặc do một thành viên của gia đình bảo lãnh (Tạm trú) (subclass 491).
   • Chương Trình Đầu Tư và Đổi Mới Kinh Doanh.

6. Phạm vi Lời mời nào dành cho Thị thực Diện Định Cư Tay Nghề Độc Lập (Skilled Independent - Subclass 189) và Diện Định Cư Có Tay Nghề Tạm Trú và Làm Việc Tại Vùng Quê (Tạm trú) (Do thành viên của gia đình bảo lãnh - Family Sponsored) (subclass 491) tiếp tục được thực hiện mỗi tháng?

 • Chính phủ Úc đang giám sát chặt chẽ các cơ sở di trú và thị thực để đảm bảo phù hợp với các biện pháp y tế công cộng, linh hoạt và không làm mất cơ hội việc làm cho người dân Úc, qua đó Chính phủ Úc có thể đối phó với những ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưởng sau phục hồi của COVID-19.
 • Phạm vi lời mời được nhắm vào đã được tiếp tục mỗi tháng và ưu tiên các kỹ năng đang cần thiết và sẽ giúp phục hồi kinh tế Úc.

7. Những thay đổi nào sẽ được thực hiện dành cho Chương Trình Di Trú vào năm 2020 - 2021?

 • Cho đến khi có thông báo khác, những sự bố trí Chương Trình Di Trú năm 2019 - 2020 hiện tại, bao gồm khuôn khổ và thành phần của chương trình, sẽ được giữ nguyên.
 • Trọng tâm hiện tại của Chính phủ là đang giải quyết các tác động kinh tế và sức khỏe tức thời của đại dịch COVID-19.

8. Tại sao Chính phủ quyết định giữ lại những sự bố trí của Chương Trình Di Trú năm 2019 - 2020?

 • Chương Trình Di Trú thường được công bố hàng năm như là một phần của Ngân sách Liên Bang vào tháng 5.
  • Do Chính Phủ tập trung vào việc ứng phó với cuộc khủng hoảng COVID-19 chưa từng có, Ngân sách 2020 - 2021 đã được hoãn lại để xem xét cho đến tháng 10/2020.

9. Các bên liên quan sẽ được tư vấn trước bất kỳ thay đổi tiềm năng nào đối với Chương Trình Di Trú năm 2020 - 2021 phải không?

 • Bộ lên kế hoạch tiếp tục tuyển mộ với Chính Phủ các Bang và Lãnh Thổ liên quan đến việc phân bổ đề cử của họ cho Chương trình Di Trú năm 2020 - 2021.
 • Các bên liên quan sẽ được thông báo nếu có bất kỳ quyết định nào khác được đưa ra liên quan đến việc phân bổ chương trình dành cho Chương Trình Di Trú năm 2020 - 2021.

10. Người di cư có được phép nhập cảnh vào Úc trong thời gian này không? Nếu vậy, sức khỏe và sự an toàn của người dân Úc được bảo vệ như thế nào?

 • Các quyết định của Ủy viên ABF cấp miễn thị thực cho việc đi lại vì các tình huống mang tính nhân đạo và đủ thuyết phục phải được cân bằng với ý định của Chính Phủ đối với việc áp đặt lệnh cấm du lịch và những rủi ro sức khỏe gây ra cho cộng đồng Úc bởi du khách quốc tế.
 • Tất cả du khách đến Úc bằng đường hàng không hoặc đường biển phải được cách ly tại phòng cách ly bắt buộc trong 14 ngày kể từ khi họ đến, trừ vài trường hợp ngoại lệ.
 • Du khách có lý do đủ thuyết phục và mang tính nhân đạo để du lịch đến Úc sẽ cần có lệnh miễn thị thực từ Ủy Viên Lực Lượng Biên Phòng Úc.
  • Mỗi trường hợp là duy nhất và được xem xét riêng dựa trên thông tin đã cung cấp trong đơn và phải cung cấp bằng chứng hỗ trợ.
  • Tất cả các hồ sơ cần phải được điền đầy đủ, được dịch sang tiếng Anh nếu cần thiết, đính kèm tài liệu hợp lệ và rõ ràng. Các hồ sơ không điền đầy đủ sẽ bị trả lại và điều này sẽ làm trì hoãn quá trình xin thị thực.
  • Mỗi hồ sơ được xem xét theo giá trị riêng của nó và người nộp đơn được thông báo nếu cần thêm thông tin, hoặc tại sao sự miễn thị thực đã bị từ chối.
  • Đơn xin miễn thị thực phải được thực hiện ít nhất 48 giờ trước khi đi du lịch theo kế hoạch dự kiến.
  • Đơn xin miễn thị thực được xem xét theo ngày đi sự kiến, trong đó ưu tiên cho những người cần đi du lịch khẩn cấp.
  • Để hạn chế sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng Úc, kể từ ngày 20/3/2020, tất cả các công dân nước ngoài không đáp ứng các yêu cầu miễn thị thực du lịch sẽ không được phép vào Úc.
  • Người có thị thực tạm thời hiện đang ở bên ngoài nước Úc sẽ vẫn cần phải xin miễn thị thực để đi đến Úc. Những người không có thị thực hợp lệ sẽ không được xem xét để được miễn thị thực.
 • Các hạn chế đi lại hiện tại đã được thực hiện theo lời khuyên của Ủy ban Quan yếu Bảo vệ Sức khỏe Úc (the Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC)).
 • Những quyết định này không được xem nhẹ, nhưng ưu tiên của Chính phủ là bảo vệ cộng đồng Úc chống lại đại dịch COVID-19.
 • Chỉ có công dân Úc, thường trú nhân, thành viên gia đình trực tiếp của công dân Úc hoặc thường trú nhân hoặc công dân New Zealand thường cư trú tại Úc mới có thể đi du lịch đến Úc.
 • Các thành viên gia đình trực tiếp của công dân Úc và thường trú nhân có Visa tạm trú sẽ cần phải cung cấp bằng chứng về mối quan hệ của họ.