Address
617 Harris street, Ultimo, NSW 2007
Phone
(02) 9299 1133

COVID-19 có ảnh hưởng gì đến Chương Trình Di Trú? Chính phủ đang làm gì để đảm bảo hệ thống thị thực hỗ trợ đáp ứng COVID-19 và phục hồi nền kinh tế? Các hỏi đáp về sự phân phối và kế hoạch của chương trình di trú sẽ được giải đáp dưới đây.

Luật di trú Úc đem lại nhiều lựa chọn cho các di dân, nhưng không phải các loại visa đều bình đẳng như nhau. Mỗi loại chỉ phù hợp với một số đối tượng và đem lại những quyền lợi khác nhau.